Çekmeköy Belediyesi 5. Uluslararası Kısa Film Yarışması

Genç ve Gelecek

5.sini düzenlediğimiz uluslararası film festivalimizin bu seneki teması genç ve gelecek olarak belirlendi.

Header illustration Header illustration
Hero media illustration Hero media illustration
Hero media illustration Hero media illustration

Bu Defa Gençlik ve Gelecek Temalı Kısa Filmlerinizi Bekliyoruz

Genç olmak daha yapacak çok şeyi olmak demek. Hedefi olmak, başarıyı arzulamak, yaşayarak-deneyerek bilgi ve tecrübe sahibi olmak, yanılmak, hata yapmak ama bunlardan dersler çıkarıp yola emin adımlarla devam etmektir. Geleceğini bugünden tasarlayan genç hem kendi geleceğine hem de ülkesinin ve dünyanın geleceğine yön verir. İnsanoğlunun bu dönemi doğru ile yanlışı, güzel ile çirkini, faydalı ile zararlı olanı birbirinden ayırabildiği en verimli dönemdir. Bunların farkında olan birey düşünceleri, idealleri ve hedefleriyle geleceği şekillendirecektir. Nitekim günümüz dünyası da yetişkinlerin gençlik hayalleri, çalışma ve çabalarıyla şekillenmiştir.

Gençlik dönemi bedenin, fikirlerin, zihnin en taze ve üretken olduğu dönemdir. Bu üretkenlik gerek kişinin kendisine gerekse de yaşadığı toplum ve dünyaya şekil ve yön vermesini sağlamaktadır. İdealleri ve hedefleri peşinden gidecek gençler yetiştirmek hiç şüphesiz o gencin yaşadığı toplumun, gençlere bu imkanları sağlamak da ülkelerin ve devletlerin başarısıdır. Günümüzde gelişen ve değişen dünyanın sorunlarını, ihtiyaçlarını, eksik yönlerini daha kolay ve iyi anlayabilmek, çağın gereklerine ayak uydurabilmek ülkeler için oldukça önemlidir. Gerek sosyal medya gerekse gelişen teknoloji sayesinde dünyanın her bir köşesindeki gelişmelerden haberdar oluyoruz. Sosyal medyayı ve teknolojiyi en aktif ve en verimli kullanan grup hiç şüphesiz ki gençlerdir. Teknoloji, sanayi, siyaset, spor, bilim gibi pek çok alanda gelişmelerin çok kolay ve hızlı takip edilebildiği mecralarda gençler kendilerine yeni hedefler, yeni ufuklar belirleyebiliyor. Yeniliklerden haberdar olan gençler çalışmalarının ve düşüncelerinin şekillenmesinde daha özgür hareket edebiliyor. Bizim amacımız gençlerin yolunu açarken onların hak, adalet ve merhamet gibi duygularla hareket etmelerini sağlamaktır. Yaşadığı toplumun normlarına uygun, milli ve manevi değerlerine bağlı, aklı hür vicdanı hür gençlerin yetişmesine katkı sağlarken onları düşünce ve fikir konusunda özgür bırakarak yol almalarını, hayatlarını ve geleceklerini birer kandil gibi aydınlatmalarını sağlamaktır.

Bu maksatla gerçekleştirdiğimiz bütün projelerde gençleri merkeze alarak, onların istek ve arzularını düşünerek çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Gerçekleştirdiğimiz bu projelerimizden biri de Çekmeköy Uluslararası Kısa Film Yarışması’dır. Beşincisini hazırladığımız bu yarışmanın temasını “Genç ve Gelecek” olarak belirlememizdeki en önemli etkenlerden biri de gençleri her alanda olduğu gibi kültür-sanat alanında da desteklemek ve hazırladıkları kısa filmlerle gençleri gençlerin gözünden anlamaktır.

Yazının Devamı

Ahmet Poyraz
Çekmeköy Belediye Başkanı

Yarışmanın Amacı ve Konusu

Feature illustration Feature box Feature illustration top Feature illustration Feature box Feature illustration top

Çekmeköy Kısa Film Yarışması ilk yılında “Merhamet ve Adalet”, ikinci yılında “İhanet ve Direniş”, üçüncü yılında “Komşuluk” ve dördüncü yılında “Sağlık” temalarıyla ulusal ve uluslararası alanda gördüğü yoğun ilgi ile sinema dünyasına yeni yetenekler ve yeni eserler kazandırdı ve katkılar sağladı.

Bu yıl beşincisi düzenlenecek olan Kısa Film Yarışmasında tema “Genç ve Gelecek” olarak belirlendi.

Son çeyrek yüzyılda yaşanan sosyal değişimler yaşamın akışını, bugünü ve geleceği daha önce olmadığı kadar derinden etkilemeye başladı. Bütün dünyayı yoğun bir şekilde etkileyen dijital ve teknolojik dönüşüm, bu değişimlerin kaynakları arasında yer almaktadır. Bu değişimler, bir yandan kuşaklar arası kültürel ve sosyal farklılaşma süresinin azalmasına ve kuşakların birbirine yabancılaşmasına neden olurken diğer yandan da dijital teknolojilerin neden olduğu dönüşümlerin etkisiyle küresel benzerlikleri dayatan ve yerel yaşam tarzlarının ve farklılıkların oluşturduğu kültürel zenginliğin yok olmasına neden olmaktadır. Bu durum aynı kültür ve yaşam tarzının bütün dünyaya dayatılması anlamına da gelmektedir.

Bilim insanları sosyal değişimi etkileyen etkenleri sıralarken fiziksel çevre, politik örgütlenmeler ve kültürel etkenleri öne çıkarmaktadırlar. Çağımızda bu etkenler arasına dijital değişimlerin getirdiği yenilikleri de eklemek mümkündür. Bu hızlı değişim, çağımızın gencini, yaşadığı toplumun ve coğrafyanın geleceği hakkında daha fazla düşünmeye sevk etmektedir. Bu çerçevede yarışmamızın temel amaçları şunlardır:

Devamı

Ön Seçici Kurulumuz

Ayşe Şahinboy Doğan

Yayın Yönetmeni

Nihal Şen

Yönetmen

Seçici Kurulumuz

Aydın Sarman

Besteci, Oyuncu

Birol Güven

Yapımcı

Erol Erdoğan

Araştırmacı, Sosyolog

Ferhat Eşsiz

Yapımcı

Taner Rumeli

Oyuncu