Bu Defa Gençlik ve Gelecek Temalı Kısa Filmlerinizi Bekliyoruz


Genç olmak daha yapacak çok şeyi olmak demek. Hedefi olmak, başarıyı arzulamak, yaşayarak-deneyerek bilgi ve tecrübe sahibi olmak, yanılmak, hata yapmak ama bunlardan dersler çıkarıp yola emin adımlarla devam etmektir. Geleceğini bugünden tasarlayan genç hem kendi geleceğine hem de ülkesinin ve dünyanın geleceğine yön verir. İnsanoğlunun bu dönemi doğru ile yanlışı, güzel ile çirkini, faydalı ile zararlı olanı birbirinden ayırabildiği en verimli dönemdir. Bunların farkında olan birey düşünceleri, idealleri ve hedefleriyle geleceği şekillendirecektir. Nitekim günümüz dünyası da yetişkinlerin gençlik hayalleri, çalışma ve çabalarıyla şekillenmiştir.

Gençlik dönemi bedenin, fikirlerin, zihnin en taze ve üretken olduğu dönemdir. Bu üretkenlik gerek kişinin kendisine gerekse de yaşadığı toplum ve dünyaya şekil ve yön vermesini sağlamaktadır. İdealleri ve hedefleri peşinden gidecek gençler yetiştirmek hiç şüphesiz o gencin yaşadığı toplumun, gençlere bu imkanları sağlamak da ülkelerin ve devletlerin başarısıdır. Günümüzde gelişen ve değişen dünyanın sorunlarını, ihtiyaçlarını, eksik yönlerini daha kolay ve iyi anlayabilmek, çağın gereklerine ayak uydurabilmek ülkeler için oldukça önemlidir. Gerek sosyal medya gerekse gelişen teknoloji sayesinde dünyanın her bir köşesindeki gelişmelerden haberdar oluyoruz. Sosyal medyayı ve teknolojiyi en aktif ve en verimli kullanan grup hiç şüphesiz ki gençlerdir. Teknoloji, sanayi, siyaset, spor, bilim gibi pek çok alanda gelişmelerin çok kolay ve hızlı takip edilebildiği mecralarda gençler kendilerine yeni hedefler, yeni ufuklar belirleyebiliyor. Yeniliklerden haberdar olan gençler çalışmalarının ve düşüncelerinin şekillenmesinde daha özgür hareket edebiliyor. Bizim amacımız gençlerin yolunu açarken onların hak, adalet ve merhamet gibi duygularla hareket etmelerini sağlamaktır. Yaşadığı toplumun normlarına uygun, milli ve manevi değerlerine bağlı, aklı hür vicdanı hür gençlerin yetişmesine katkı sağlarken onları düşünce ve fikir konusunda özgür bırakarak yol almalarını, hayatlarını ve geleceklerini birer kandil gibi aydınlatmalarını sağlamaktır.

Bu maksatla gerçekleştirdiğimiz bütün projelerde gençleri merkeze alarak, onların istek ve arzularını düşünerek çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Gerçekleştirdiğimiz bu projelerimizden biri de Çekmeköy Uluslararası Kısa Film Yarışması’dır. Beşincisini hazırladığımız bu yarışmanın temasını “Genç ve Gelecek” olarak belirlememizdeki en önemli etkenlerden biri de gençleri her alanda olduğu gibi kültür-sanat alanında da desteklemek ve hazırladıkları kısa filmlerle gençleri gençlerin gözünden anlamaktır.

Ahmet Poyraz
Çekmeköy Belediye Başkanı
Hero media illustration Hero media illustration